Nieodpłatna pomoc prawna
NPP mobile icons
Logo
launch mobile menu
search
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Punkty Pomocy Prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Wydział Partycypacji Społecznej informuje, że od 16 marca do odwołania nieodpłatne porady prawne we Wrocławiu będą udzielane jedynie przez telefon. 

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez telefon jest złożenie na adres: npp@um.wroc.pl za pośrednictwem e-mail wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez telefon, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek do pobrania na dole strony: 

https://bip.um.wroc.pl/artykul/590/20320/nieodplatna-pomoc-prawna

 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, ze zm.), na terenie powiatu Miasto Wrocław od 1 stycznia 2019 r. zostało utworzonych 26 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Spośród 26 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 13 prowadzonych jest przez adwokatów i radców prawnych, a 13 przez organizacje pozarządowe. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej możesz umówić telefonicznie pod numerem tel. 71 - 777 – 98 –88

 

Czytaj więcej »

Uprawnieni

Przed umówieniem wizyty, sprawdź, czy jesteś osobą uprawnioną do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej. O tym, czy jesteś osobą uprawnioną, dowiesz się TUTAJ

Czytaj więcej »

Lokalizacja punktów

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godzin otwarcia znajdują się TUTAJ

Czytaj więcej »

Informacje dodatkowe

Więcej przydatnych informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Czytaj więcej »